Monika Blažíková - POLY

Monika Blažíková - POLY

Poly je absolventkou z ročníka 2015 , ktorá sa rozhodla, že nám bude ďalej pomáhať :)