Katka Pálková - KATKA

Katka Pálková - KATKA

Katka je absolventkou z ročníka 2015 , ktorá sa rozhodla, že nám bude ďalej pomáhať :)